El castellà a Astúries, nel Diariu Avui (Cataluña)

Artículu espublizáu nel Diariu Avui de Cataluña, el 19 de marzu de 2010

Com a asturià, tinc l’obligació d’explicar que a Astúries l’única imposició que hi ha és la del castellà. No es pot escolaritzar els nostres fills ni tan sols parcialment en asturià, l’assignatura d’asturià és solament optativa; se’ns margina a l’administració i es persegueix els parlants.

Tots aquests atacs vénen del govern PSOE-IU i de la inacció del PP, que com l’Asociación Nacional por la Libertad Lingüística (ANLL) només defensa la llibertat d’ús de les llengües quan és en favor del castellà com a llengua única.

La llengua asturiana ha patit un continu descens dels seus usuaris per raó d’aquestes polítiques i, si no hi ha un canvi, la seva desaparició serà inevitable. Per tant, prego a aquestes organitzacions que estan tan preocupades per la llibertat d’usos lingüístics que ens ajudin a Astúries, on la llengua sobreprotegida i imposada és el castellà.

Inaciu Galán González

Espublizáu por

Máster en Sociedá de la Información y el Conocimientu na UOC, Grau en Periodismu pola UDIMA, Especialista n'asturianu nel Máster de Profesoráu, Diplomáu en Turismu y Especialista en Xestión Cultural pola Universidá d’Uviéu. Anguaño preparo la mio tesis doctoral. Tengo trabayao en medios como la Cadena Ser, Onda Peñes, Asturnews... Dende 2007 presento programes na TPA, como Xente de casa y el recién Territoriu Sidreru. Los llunes en Noche tras noche, falo na RPA. En 2012 escoyéronme pa presidir Iniciativa pol Asturianu, lo que compaxino cola direición de la revista Formientu, el trabayu como profesor en dellos cursos, xestor cultural, amás d'otres xeres profesionales, culturales y reivindicatives. Dende 2016 exerzo como profesor de llingua asturiana y lliteratura n'institutos.

Dexar un comentariu

La to cuenta de corréu nun va espublizase.