Torna al asturianu del poema d’Emma Pedreira IV Premiu Internacional de Poesía Xovellanos, ‘El Meyor Poema del Mundu’ 2017

[GAL] Para celebrar o Día das Letras Galegas, comparto a tradución ao asturiano do poema gañador do IV Premio Internacional de Poesía Xovellanos, «O Mellor Poema do Mundo» 2017, que publicou hai unhas semanas o suplemento cultural do diario El Comercio, acompañado neste caso da versión orixinal deste guapo poema de Emma Pedreira.
[AST] Pa celebrar el Día das Letras Galegas, comparto la torna al asturianu del poema ganador del IV Premiu Internacional de Poesía Xovellanos, ‘El Meyor Poema del Mundu’ 2017, qu’asoleyó va unes selmanes el suplementu cultural d’El Comercio, acompañáu nesti casu de la versión orixinal d’esti guapu poema d’Emma Pedreira.

Llista la compra de la vilba

 

Na llista la compra namás hai coses pa min.

Non cuchielles, non arrebataos nisos y fervinchos pa malures inventaes.

Nun hai pan exótico pa quemar nun sartén mientres tu y mientres yo,

nun hai caprichos pa esfaésete na llingua.

Nin tabacu pal dempués.

 

Na llista la compra namás hai aire y solombra,

ítems de los que yo preciso,

y yá nun gasto en comer nin llorar,

yá nun tatúo nada na puerta la nevera nin escueyo sitios en mapamundis contritos p’afitar equí fuimos/o non/felices.

Na mio llista la compra tornen a mecese los mios diez años colos mios ochenta.

Hai pañuelos de nariz y algodones y duces polos que dono ente llárimes, ente mueles.

Na llista la compra ha otra vegada coses que va tiempu que non. Tirites y sutures, contenciones pal desangrase. Filo pal esgarriu, xelu pa les firíes.

Yá voi escaeciendo emporcar les llunes de les uñes con canela y curri, yá nun me siento na danza de la fritura y la nueche y yá nun escueyo la fruta por como s’asemeye a la so piel la tuya,

fundiendo los mios papos de los sos estremos.

Hai otra vegada cigarros, tapones pa los güeyos, pintures pa recalcar los mios poros folgonos, y etiquetes nes que marcar cada sitiu de min que nun se pue tocar más.

Hai otra vegada pintallabios que nun m’arrincarás a chuchos, maquillaxe pa esti golpe postreru (que va dir camudando la so color como’l plátanu maduru, pañuelos de papel pa llenes, masilla pa los mios fendíos de ruina.

Y compreses.

Porque esta mañana –guapamente- perdimos la postrer oportunidá

de ser los terribles pas

d’una indómita nada.

 

 

Emma Pedreira Lombardía

 Torna al asturianu d’Inaciu Galán y González

  

 

Versión oxirinal en gallegu:

 

Lista da compra da viúva

Na lista da compra só hai cousas para min.
Non coitelas, non arrebatadas ameixas e infusións contra doenzas inventadas.
Non hai pan exótico para queimar nunha tixola mentres ti e mentres eu,
non hai caprichos para desfacérseche na lingua.
Nin tabaco para o despois.

Na lista da compra só hai aire e sombra,
ítems dos que eu preciso,
e xa non gasto en comer nin en chorar,
xa non tatúo nada na porta da neveira nin escollo lugares en mapamundis contritos para fixar aquí fomos/ou non/felices.
Na miña lista da compra volven mesturarse os meus dez anos cos meus oitenta.
Hai panos do naris e algodóns e doces polos que doo entre bágoas, entre moas.
Na lista da compra volve haber cousas que fai tempo que non.  Tiritas e suturas, contencións para o desangrase. Fío para o desgarro, xeo para as feridas.
Xa me vou esquecendo de luxar as lúas das uñas con canela e curry, xa non me sinto na danza da fritura e da noite e xa non elixo a froita por como se pareza a súa pel á túa,
afundindo as miñas xemas dos seus extremos.
Volve haber cigarros, tapóns para os ollos, pinturas para recalcar os meus poros lacazáns, e etiquetas nas que marcar cada lugar de min que non se pode tocar máis.
Volve haber pintalabios que non me arrincarás a beixos, maquillaxe para este último golpe (que irá mudando a súa cor como o plátano maduro), panos de papel para desbordamentos, masilla para as miñas fendas de ruína.
E compresas.
Porque esta mañá -probablemente- perdemos a última oportunidade
de ser os terribles pais
dunha indómita nada.

 

Emma Pedreira Lombardía

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.